Duitsland: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Duitsland gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. Er werden veertig gesprekken gevoerd met leidinggevenden en werknemers van micro- en kleine ondernemingen en in het verslag worden de enquêteresultaten geanalyseerd in het licht van de COVID-pandemie.

Moeilijke klanten en tijdsdruk werden als belangrijkste risico’s genoemd, terwijl de naleving van wettelijke verplichtingen en bescherming van de reputatie van de organisatie de belangrijkste drijfveren bleken om werk te maken van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het feit dat zelden open over psychosociale risico’s wordt gesproken, werd ervaren als de grootste belemmering voor het aanpakken van het probleem.

Door bij arbeidsinspecties ter plaatse meer aandacht te besteden aan psychosociale risico’s zou dienaangaande bij micro- en kleine bedrijven meer bewustzijn en kennis kunnen worden gecreëerd. Ook kunnen organisatorische veranderingen worden bevorderd door middel van opleiding, bewustmaking en enquêtes over het werkklimaat.

Downloaden in: en