Polen: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Polen gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat micro- en kleine ondernemingen in Polen nog maar net begonnen zijn zich een duidelijk beeld van psychosociale risico’s te vormen en passende mechanismen te ontwikkelen voor de preventie en aanpak van dergelijke risico’s. In het landverslag worden de enquêteresultaten geanalyseerd in het licht van de COVID-pandemie.

Volgens het onderzoek is de angst voor inspecties bij Poolse micro- en kleine bedrijven over het algemeen de belangrijkste drijfveer om gezondheids- en veiligheidsrisico’s op het werk te beheren. Tot dusver is er nog weinig besef van psychosociale risico’s en weinig bekendheid met de desbetreffende wettelijke verplichtingen. De leidinggevenden en werknemers die aan de enquête deelnamen, wisten weinig maatregelen te noemen die specifiek gericht zijn op procedures en mechanismen voor het beheer van psychosociale risico’s.

Al met al valt uit het onderzoek op te maken dat micro- en kleine ondernemingen in Polen meer aandacht aan psychosociaal welzijn moeten besteden en hun beheer van psychosociale risico’s aanzienlijk moeten verbeteren.

Downloaden in: en