Nederland: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Nederland gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. Uit gesprekken met leidinggevenden en werknemers van dertig micro- en kleine ondernemingen blijkt dat werkgerelateerde stress als gevolg van tijdsdruk het meest voorkomende psychosociale risico is. In het verslag worden de enquêteresultaten geanalyseerd in het licht van de COVID-19-pandemie.

Het merendeel van de betrokken organisaties voerde geen risicobeoordelingen uit met betrekking tot psychosociale risico’s. Bij het aanpakken van die risico’s kozen bedrijven voor een praktische benadering, en niet zozeer voor een schriftelijk vastgelegd beleid. Zorgen voor een goede relatie met de werknemers werd gezien als meest effectieve methode om psychosociale risico’s te beheren.

Personeelswelzijn was voor werkgevers de belangrijkste drijfveer om aandacht te besteden aan psychosociale risico’s en het beheer daarvan. Gebrek aan inzicht in de beleving van werknemers was voor de meeste leidinggevenden het grootste obstakel bij de omgang met psychosociale risico’s.

Downloaden in: en