Denemarken: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Denemarken gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. Hierbij worden de enquêteresultaten vergeleken met de Esener-bevindingen van 2019 met betrekking tot het beheer van psychosociale risico’s in Denemarken. Daarnaast gaat het nieuwe onderzoek in op de gevolgen van de COVID-19-pandemie zoals die werden ervaren door de geënquêteerde leidinggevenden en werknemers.

In de deelnemende micro- en kleine bedrijven waren tijdsdruk, een te hoge werklast en stress de psychosociale risico’s die door leidinggevenden en werknemers het vaakst werden genoemd. Het voldoen aan verwachtingen en het waarborgen van het personeelswelzijn waren de belangrijkste redenen om aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk.

De Deense bedrijfscultuur heeft duidelijk een aantal sterke kanten, maar de respondenten noemden ook een aantal specifieke probleempunten. Risicobeoordelingen op de werkplek kunnen meer effect sorteren wanneer de uitvoering en het beheer van de follow-up van actieplannen worden verbeterd.

Downloaden in: en