Kroatië: Beheer van psychosociale risico’s in Europese micro- en kleine ondernemingen – kwalitatieve resultaten van de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019)

Keywords:

In dit verslag worden gegevens over Kroatië gepresenteerd die zijn verzameld in het kader van een kwalitatief follow-uponderzoek bij de derde Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 2019) over het beheer van psychosociale risico’s in micro- en kleine ondernemingen. De resultaten van de Esener 2019-enquête en de uitkomsten van de gesprekken die in het kader van dit kwalitatieve onderzoek zijn gevoerd met leidinggevenden en werknemers van 21 ondernemingen, worden op een aantal gebieden met elkaar vergeleken. In het landverslag worden de enquêteresultaten geanalyseerd in het licht van de COVID-pandemie. 

De studie brengt een aantal uitdagingen in beeld die door geënquêteerde werkgevers werden genoemd en waarmee mogelijk vooral micro-ondernemingen te kampen hebben, waar maatregelen ter voorkoming van psychosociale risico’s doorgaans gericht zijn op sterkere communicatie met werknemers.

In de meeste organisaties was er geen sprake van systematisch beheer van de veiligheid en gezondheid op de werkplek en vele respondenten gaven aan dat zij meer ondersteuning, met name in de vorm van opleiding door relevante overheidsinstanties, op prijs zouden stellen.  

Downloaden in: en