Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Arbejdstagere med psykiske lidelser i en digitaliseret verden: udfordringer, muligheder og behov

Keywords:

Artiklen giver en oversigt over, hvordan arbejdstagere med diagnosticerede og/eller udiagnosticerede psykiske lidelser håndterer arbejde, teknologi/digitalisering og relationelle krav på forskellig vis. Arbejdstagere finder det ofte svært at fortælle på arbejdspladsen, at de har en psykisk lidelse, da de frygter stigmatisering. Arbejdsgivere bør derfor bidrage til en kulturændring, der fremmer tillid og tryghed.

En effekt af covid-19-pandemien var desuden, at arbejdsmarkedet blev endnu mere digitaliseret (især i form af telearbejde), hvilket bidrog til det stigende omfang af psykiske lidelser. I artiklen understreges behovet for skræddersyede tilgange, tillidsopbygning og generel anerkendelse afspejlet i relevant lovgivningsmæssig og organisatorisk støtte. Det bliver stadig vigtigere at fremme forskning på dette område med henblik på at sikre, at arbejdstagere med psykiske lidelser får opfyldt deres behov på et arbejdsmarked i forandring.

Download in: en