Summary - Intelligente digitale systemer til overvågning af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen: Anvendelsesmuligheder og udfordringer

Keywords:

Hjælper de? Er det proaktivt? Som med alt nyt er det vigtigt at afveje fordele og ulemper ved nye systemer til overvågning af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Baseret på en tilbundsgående undersøgelse af såvel muligheder som udfordringer rummer denne forskningsgennemgang et forslag til en arbejdsdefinition og skelner mellem proaktiv og reaktiv arbejdsmiljøovervågning.

Indlægget giver indsigt i, hvad der virker, og hvad der stadig er behov for fremadrettet. Det rummer viden til gavn for beslutningstagere, forskere og virksomheder og understreger betydningen af arbejdstagernes deltagelse og menneskecentreret design.

Downloadin: en