Sammendrag - Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019): Oversigtsrapport om, hvordan arbejdsmiljørisici håndteres i praksis på de europæiske arbejdspladser

Keywords:

Den tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 2019) omfattede mere end 45 000 virksomheder i 33 lande. Resultaterne er sammenlignelige både på tværs af virksomhedsstørrelsesklasser, aktivitetssektorer og lande og i forhold til den foregående undersøgelse fra 2014.

Denne oversigtsrapport er et værdifuldt redskab ved udformningen af EU-politikker på området. Den analyserer resultaterne af ESENER 2019 og ser på udviklingen siden 2014 for at få en bedre forståelse af behovene på arbejdspladserne, og hvordan de bedst kan håndteres. Den undersøger, hvordan arbejdsmiljørisici identificeres og håndteres, og med henblik på at forbedre dette undersøger den mulige drivkræfter og barrierer og foretager en grundig gennemgang af lovgivningen. Særlige fokusområder er bl.a. psykosociale risici og medarbejderdeltagelse. Covid-19-pandemiens indvirkning på arbejdsmiljøforvaltningen tages også i betragtning.

Download in: cs | de | en | et | hu | lt | mt | sk | sl |