Arbejdsmiljøstrategier i en automatiseret verden

Keywords:

Med de fortsatte fremskridt inden for robotteknologi og AI indebærer automatisering på arbejdspladsen, at flere og flere opgaver, både fysiske og kognitive, overtages. Efterhånden som organisationer i Europa integrerer nye automatiseringsteknologier, er det vigtigt, ud fra et arbejdsmiljøperspektiv, at forstå mulighederne, men også risiciene og udfordringerne ved disse teknologier. Et menneskecentreret design samt klar kommunikation er afgørende for at sikre og fremme arbejdstagernes trivsel og samtidig udnytte den digitale omstilling bedst muligt. 

Download in: cs | de | el | en | es | et | fi | fr | it | lt | mt | pt | sk |