Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Intelligente digitale systemer til overvågning af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen: Arbejdspladsressourcer til udformning, implementering og anvendelse

Keywords:

Virksomheder med en stærk arbejdsmiljøkultur er mere tilbøjelige til at identificere farer og tage skridt til at undgå dem. Nye systemer til overvågning af sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen anvender digital teknologi til at vurdere risici og minimere skader. Men succes afhænger af information.

Denne rapport ser nærmere betydningen af ressourcer på arbejdspladsen – fra information om formålet med nye arbejdsmiljøovervågningssystemer til instruktioner og ergonomiske vejledninger. Eksempler på bedste praksis fremhæver metoder til vellykket integrering af nye arbejdsmiljøovervågningssystemer på arbejdspladsen. 

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne