Intelligente digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen

Keywords:

Nye teknologier som f.eks. wearables og specialiserede smartphoneapps bliver i stigende grad anvendt på arbejdspladsen. Ud over at forbedre arbejdsmiljøet kan digitale løsninger til arbejdsmiljøovervågning anvendes til at understøtte inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen ved at styrke integrationen af forskellige grupper af arbejdstagere, herunder ældre arbejdstagere, vandrende arbejdstagere med ringe sprogkundskaber, gravide kvinder, neurodiverse arbejdstagere og unge arbejdstagere.

Dette politikoplæg skitserer, hvordan sådanne systemer bedre kan imødekomme behovene hos specifikke grupper af arbejdstagere, så de sikkert og uhindret kan deltage i samfundslivet. Uddannelse, klar og åben kommunikation og direkte inddragelse af medarbejderne er afgørende for en vellykket implementering af digitale værktøjer til overvågning af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Download in: en