Intelligente digitale systemer til overvågning af arbejdsmiljøet: implementering på arbejdspladsen

Keywords:

Nye digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer kan ikke bare uden videre erstatte eksisterende arbejdsmiljøprocedurer. En vellykket indførelse af digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer forudsætter en korrekt implementering, hvor der stilles understøttende materialer (adfærdskodekser, vejledningsdokumenter/manualer, undervisningsmateriale, markedsføringsmateriale og casestudier) til rådighed på arbejdspladsen.

Dette politikoplæg indeholder anbefalinger vedrørende rammebetingelserne for, at virksomhederne effektivt kan implementere og integrere digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer på arbejdspladsen.

Download in: en