Slovenien: Bekæmpelse af arbejdstagernes eksponering for farlige stoffer ved fremstilling af husholdningsapparater

Keywords:
Uddeling af priser for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Hædret organisation 

Den slovenske fremstillingsvirksomhed Gorenje, d.d., anvender en systematisk, samarbejdsbaseret tilgang til at identificere og fjerne risici fra farlige stoffer, hvilket inddrager ledelsen, arbejdstagerne og deres repræsentanter og et tværfagligt team af eksperter.

Gennem ændringer af udstyr og processer og forbedret forvaltning og overvågning af kemikalier har virksomheden reduceret antallet af anvendte kemikalier, antallet af eksponerede arbejdstagere og eksponeringsniveauerne. Den går videre end kravene i lovgivningen og er fortsat fast besluttet på løbende at forbedre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, og den deler viden med andre virksomheder i hele Slovenien.

Download in: en | is | sl |