Sikrere og sundere arbejde i alle aldre: Endelig analyserapport

Keywords:

Denne rapport er baseret på hovedresultaterne af et treårigt pilotprojekt, iværksat af Europa-Parlamentet og gennemført under ledelse af EU-OSHA, om de arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige udfordringer, der opstår med en aldrende arbejdsstyrke.

Resultaterne er baseret på undersøgelser af aldring og arbejdsmiljø, rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet, en undersøgelse af nuværende politikker, programmer og initiativer vedrørende bæredygtigt arbejde, herunder med hensyn til rehabilitering og tilbagevenden til arbejdet, i de 28 EU-medlemsstater og de fire EFTA-lande. De er ligeledes baseret på en analyse af drivkræfterne for gennemførelsen af forebyggelses- og sundhedsfremmende praksis for en aldrende arbejdsstyrke på arbejdspladsniveau.

Projektet havde desuden til formål at evaluere forudsætningerne for, at der i arbejdsmiljøsystemer tages hensyn til en aldrende arbejdsstyrke, og at man sikrer bedre forebyggelse gennem et helt arbejdsliv.

Download in: en