Sikre og sunde arbejdspladser i Europa: Hvor står vi i 2023?

Keywords:

Dette policynotat opsummerer de vigtigste resultater af rapporten "Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023" Rapporten ser nærmere på forskellige indikatorer, tendenser og den kontekstuelle udvikling på arbejdsmiljøområdet.

Selvom der siden midten af 1980'erne er udviklet en omfattende ramme for håndtering af arbejdsmiljørisici i EU's medlemsstater, er der stadig behov for forbedringer på visse områder. Dette skyldes, at faldet i antallet af arbejdsulykker opvejes af en stigning i antallet af psykosociale og følelsesmæssige stressfaktorer, som påvirker arbejdstagernes trivsel. Dertil kommer, at de fysiske risici og ergonomiske belastninger også stadig ligger på et højt og uændret niveau.

I takt med den nye teknologi på arbejdspladsen, forandringer på tværs af sektorerne og i arbejdsstyrken samt globaliseringen er det også nødvendigt med en række bredere og mere omfattende arbejdsmiljøtiltag. Dette policynotat indeholder en række anbefalinger i den forbindelse til de politiske beslutningstagere.

Download in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |