Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i Europa: status og tendenser 2023

Keywords:

Rapporten beskriver situationen på arbejdsmiljøområdet i EU og dækker de aktuelle tendenser og tiltag. Den anvender data indsamlet inden for rammerne af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs aktivitet vedrørende et EU-arbejdsmiljøinformationssystem og kombinerer kvantitative indikatorer med forklarende og analytiske beskrivelser.

Rapporten dækker tendenser, der rækker mellem 10 og 25 år tilbage – afhængigt af tilgængeligheden af pålidelige data og de anvendte metoder. Den tager også hensyn til relevante kontekstuelle faktorer og arbejdsmiljøinfrastrukturer. Endelig afsluttes den med en oversigt over forbedringer, stagnerende og tvetydige tendenser samt områder, der giver anledning til bekymring. 

Download in: en