Forebyggelse og styring af sundheds- og sikkerhedsrisici i forbindelse med platformsarbejde: eksempler på initiativer, praksis og værktøjer

Keywords:

Platformsarbejde er typisk forbundet med ringere sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen end mere traditionelle arbejdsformer. Med over 500 aktive digitale arbejdsplatforme i EU, er der et stadigt behov for på effektiv vis at beskytte platformsarbejdere – online og på stedet.

Dette studie gennemgår vigtige arbejdsmiljøinitiativer, der er iværksat af en række aktører – beslutningstagere, digitale arbejdsplatforme, arbejdsmarkedets organisationer og platformsarbejdere selv – med henblik på at forbedre platformsarbejdernes arbejdsoplevelse og trivsel. Det samler og skitserer desuden en række politikanbefalinger.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne