Vigtige tendenser og drivkræfter bag ændringer med hensyn til informations- og kommunikationsteknologier og arbejdssted

Keywords:

Denne rapport indeholder resultaterne af arbejdspakke 1 i EU-OSHA’s projekt "Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025" (fremtidsundersøgelse om nye risici og risici i fremvækst forbundet med informations- og kommunikationsteknologier og arbejdssted frem til 2025).

Tendenser og væsentlige drivkræfter bag ændringerne blev identificeret i en trefaset procedure: horisontscanning, samråd med eksperter gennem telefoninterviews og en Delphi-lignende undersøgelse og derefter en miniworkshop. Rapporten opstiller og beskriver de vigtigste tendenser og drivkræfter, som er ordnet i henhold til analysemodellen STEEP, der omfatter sociale, teknologiske, økonomiske, miljømæssige og politiske faktorer.

Demografiske ændringer og teknologiske nyskabelser er de faktorer, der kommer til at afgøre, hvilke arbejdsmiljømæssige udfordringer, digitaliseringen af arbejdslivet stiller Europa over for i 2025.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne