Irland: Eliminering af risiciene fra finstøv af krystallinsk silica i byggesektoren

Keywords:
Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Hædret organisation 

Finstøv af krystallinsk silikat (RCS) er kræftfremkaldende og udgør en meget almindelig fare på byggepladser.

BAM Irland fastlagde i henhold til en forpligtelse fra den øverste ledelse risiciene fra dette skadelige stof for arbejdstagere på sine anlæg, og måder at minimere dem på. Mange farer blev fjernet i konstruktionsstadiet – ved at substituere brugen af silicaholdige materialer og silicafrembringende aktiviteter med sikrere alternativer – arbejdsgangen og de personlige værnemidler blev forbedret, og overensstemmelsen blev regelmæssigt overvåget.

I indkøbstrinnet forlangte virksomheden af sine underleverandører, at der skulle være udstyr til udsugning af finstøv af krystallinsk silica ved kilden, og samarbejdede med en kendt producent af professionelt udstyr om at gøre det muligt for dem anskaffe sådant udstyr.

Oplysningsindsatsen sikrede, at alle arbejdstagere var opmærksomme på risiciene, og på fordelene ved at overholde sikkerhedspolitikkerne og skabe et bedre arbejdsmiljø og en bedre forebyggelseskultur.

 

Download in: en | is |