Hybridarbejde: Nye muligheder og udfordringer på arbejdsmiljøområdet

Keywords:

I kølvandet på covid-19-pandemien er hybridarbejde – en blanding af fjernarbejde og arbejde på stedet – kommet i centrum. I dette oplæg stilles der skarpt på fænomenet hybridarbejde og dets konsekvenser for arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet. 

Det definerer hybridarbejde ud fra fjernarbejdsparadigmer og undersøger dets vigtigste karakteristika samt dets udbredelse i den europæiske arbejdsstyrke. Oplægget skildrer, hvordan hybridarbejde rusker op i status quo og skaber nye muligheder og udfordringer for både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Download in: en