Hvordan digital teknologi ændrer kunsten at lede

Keywords:

Denne undersøgelse er resultatet af et samarbejde mellem EU-OSHA, Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter og Eurofound. Den beskriver, hvordan digitalisering på arbejdspladsen kan bidrage til fremkomsten af datadreven ledelse, og hvordan dette kan påvirke arbejdets tilrettelæggelse og aspekter af jobkvalitet såsom sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Rapporten indeholder resultaterne af ESENER-undersøgelsen og foreslår en række foranstaltninger, som arbejdspladser kan indføre for at afbøde den potentielt negative indvirkning af datadreven ledelse på arbejdstagernes trivsel.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne