Fremtidsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og arbejdsmiljørisici i fremvækst i forbindelse med digitalisering frem til 2025

Keywords:

Denne rapport redegør for de endelige resultater af et større fremsynsprojekt vedrørende udviklingen inden for digitale teknologier og de deraf følgende ændringer af, hvor, hvornår og hvordan arbejde udføres.

Disse ændringers mulige virkning på arbejdsmiljøet frem til 2025 blev undersøgt gennem fire til formålet udviklede scenarier.

Hvert scenarie omfatter forskellige udfordringer og muligheder for arbejdsmiljøet. Undersøgelsen giver læserne en bedre forståelse af, hvordan digitalisering muligvis kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i Den Europæiske Union, og gøre det muligt at udvikle strategier, der er mere modstandsdygtige over for disse ændringer i arbejdet og arbejdsmiljøet.

Download in: en