Factsheet 40 - Hudallergifremkaldende stoffer

Keywords:

Arbejdsbetingede hudlidelser anslås at koste EU 600 mio. euro hvert år, hvilket svarer til 3 mio. tabte arbejdsdage. De berører næsten alle industri- og handelssektorer og tvinger mange arbejdstagere til at skifte arbejde. Arbejdsmiljøagenturet producerer en række faktablade, der fokuserer på arbejdsmiljøinformation om farlige stoffer, med henblik på den europæiske arbejdsmiljøuge 2003. Dette faktablad indeholder information om hudallergifremkaldende stoffer samt forebyggende foranstaltninger for udsættelse af huden.

Downloadin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl | sv |