Factsheet 103 - Strategier for uddannelse af lærere til at medtage risikooplysning i undervisningen

Keywords:

Dette faktablad bygger på en rapport, som fremlægger cases, der indebærer efteruddannelse af lærere eller uddannelse af kommende lærere i arbejdsmiljø eller medtagelse af risikooplysning i undervisningen. Ideelt set bør alle lærere få undervisning i arbejdsmiljøet i deres arbejdsliv og i, hvordan risikooplysning kan indarbejdes i deres daglige arbejde. Hvis det er en udfordring at få risikooplysning indarbejdet i skolens læseplaner, så er det dog endnu vanskeligere at få det indarbejdet i undervisningsplanerne for kommende lærere. Disse cases viser imidlertid forskellige indfaldsvinkler og metoder, som kan overvejes, eller som der kan bygges videre på.

Download in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |