Biologiske agenser og forebyggelse af arbejdsrelaterede sygdomme: en gennemgang for ikke-eksperter

Keywords:

Præsentationen opsummerer det endelige output af et større projekt, der blev bestilt for at tage fat på spørgsmålet om eksponering for biologiske agenser på arbejdspladsen og de sundhedsmæssige virkninger heraf.

Studiet omfattede en gennemgang af faglitteraturen, interviews med eksperter, fokusgruppemøder og en workshop for interessenter.

Download in: el | en | fr | lt | nl | pl | ro |