Sammenhængen mellem eksponering for arbejdsrelaterede psykosociale risikofaktorer og hjerte-kar-sygdomme

Keywords:

Dette debatoplæg undersøger sammenhængen mellem psykosociale risikofaktorer og øget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde. Det undersøger de direkte virkninger, som stressmekanismer kan have på hjerte-kar-systemet, og hvordan den virkning, som arbejdsrelateret stress kan have på usunde livsstilsvaner, igen kan have på hjerte-kar-sundheden. Det ser også på et gunstigt psykosocialt arbejdsmiljø som en beskyttende faktor mod hjerte-kar-sygdomme.

Der foreslås en flersidet, holistisk forebyggelsestilgang.

Download in: en