Analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker, strategier og programmer for befolkningens og arbejdsstyrkens aldring

Keywords:

Her kan du finde nøgleoplysninger om EU-OSHA's analyserapport om EU's og medlemsstaternes politikker og foranstaltninger til håndtering af de udfordringer, der opstår med Europas aldrende befolkning. Der gøres kortfattet rede for de faktorer, der påvirker udviklingen af politikker, og de udfordringer, som de politiske beslutningstagere står over for, når arbejdslivet skal forlænges, og ældre arbejdstageres arbejdsegnethed samtidig skal styrkes. Samtidig drøftes de supranationale og nationale forhold, der påvirker udviklingen af politikker, og der gives en kort beskrivelse af situationen i de enkelte lande og af EU's nugældende lovgivnings- og politikrammer. Desuden fremlægges overvejelser vedrørende udviklingen af fremtidige politikker.

Download in: en