Summary - Izobraževanje – dokazi, pridobljeni v okviru evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER)

Keywords:

Študija v okviru evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih ter pregled literature o upravljanju varnosti in zdravja pri delu v evropskem izobraževanju sta pokazala, da so tveganja za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se srečuje ta sektor, najpogosteje psihosocialne narave in povezana s kostno-mišičnimi obolenji.

Na sektor bi koristno vplivali boljše upravljanje varnosti in zdravja pri delu, večja ozaveščenost o tveganjih kot tudi sodelovanje zaposlenih, usposabljanje osebja in imenovanje delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu.

V poročilu je predstavljena tudi vrsta panožnih kazalnikov politike za države članice in ustrezne deležnike.

Prenesi in: en | et | pt |