Samenvatting - Verkennende studie over de circulaire economie en de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk: Fase 2 – Micro-scenario’s

Keywords:

De overgang naar een circulaire economie vraagt om nieuwe bedrijfsmodellen en werkmethoden die kunnen leiden tot nieuwe risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van fase 2 van deze verkennende studie over de circulaire economie.  Hiervoor zijn tijdens vier workshops in 2022 gesprekken met belanghebbenden gevoerd.

In het kader van deze workshops hebben de deelnemers besproken welke mogelijkheden de toekomst zou kunnen brengen en wat de specifieke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk zouden kunnen zijn. Op basis van deze discussies wordt in het rapport een aantal belangrijke maatregelen gepresenteerd die nodig zijn om vorm te geven aan een mensgerichte benadering van veiligheid en gezondheid op het werk bij de overgang naar een Europese circulaire economie.

Downloaden in: en | fi | fr | nl | ro |