Verkennende studie over de circulaire economie en de gevolgen daarvan voor de veiligheid en gezondheid op het werk: proces en belangrijkste bevindingen

Keywords:

Tal van beleidsmaatregelen en initiatieven van de EU zijn gericht op milieuvriendelijkere praktijken. Deze ontwikkelingen zijn bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan, maar zullen ook van invloed zijn op het werk en de veiligheid en gezondheid op de werkplek. EU-OSHA heeft het effect van de circulaire economie en de mogelijke gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk tot het jaar 2040 geëvalueerd.

In deze beleidsnota wordt een overzicht gegeven van de procedure en de belangrijkste bevindingen van fase 1 en fase 2 van de verkennende studie van EU-OSHA over de toekomstige gevolgen van de circulaire economie. Daarbij worden mogelijke kansen en risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk belicht.

Downloaden in: en