Verkennende studie over de circulaire economie en de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk: Betere veiligheids- en gezondheidsvooruitzichten voor kwetsbare werknemers

Keywords:

Milieuvriendelijkere praktijken liggen binnen bereik dankzij beleidswijzigingen en -initiatieven van de EU. Acties op dit gebied beloven positieve ontwikkelingen als het gaat om klimaatverandering, werk en veiligheid en gezondheid op het werk.

Op basis van de verkennende studie van EU-OSHA over de gevolgen van de circulaire economie voor de veiligheid en gezondheid op het werk wordt in deze beleidsnota aandacht besteed aan kwetsbare werknemers. Er wordt ingegaan op mogelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk voor deze groep werknemers en er worden maatregelen voorgesteld die hun vooruitzichten voor de toekomst kunnen verbeteren.

Downloaden in: en | fr | hr | lt |