Verkennende studie over de circulaire economie en de gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk: Hoe kunnen de vooruitzichten voor de meest relevante sectoren worden verbeterd?

Keywords:

Als gevolg van wijzigingen in het EU-beleid en daarmee verband houdende initiatieven krijgen milieuvriendelijkere praktijken steeds meer steun. EU-OSHA heeft het effect van de circulaire economie en de mogelijke gevolgen ervan voor de veiligheid en gezondheid op het werk tot het jaar 2040 geëvalueerd.

Deze beleidsnota is gebaseerd op de meest recente verkennende studie van EU-OSHA over de toekomstige gevolgen van de circulaire economie. De opties die uit de studie naar voren komen, bieden beleidsmakers en belanghebbenden de kans om de vooruitzichten op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren in vier van de meest relevante sectoren: de bouw, de energiesector, de industrie en het vervoer.

Downloaden in: en | fi | pl |