Aandoeningen aan het bewegingsapparaat: vaststellen en voorkomen van risico’s voor vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers

Keywords:

De Europese beroepsbevolking wordt steeds diverser, met een hogere arbeidsparticipatie van specifieke groepen werknemers zoals vrouwen, migranten en LHBTI-werknemers.

In dit infosheet wordt benadrukt dat deze groepen meer dan andere werknemers aan bijzondere risico’s worden blootgesteld. Deze risico’s, met inbegrip van intimidatie, werkonzekerheid en lage lonen, worden in verband gebracht met een verhoogde kans op het ontwikkelen van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Rekening houden met gender- en diversiteitskwesties bij de risicobeoordeling is van essentieel belang voor gezonde en productieve werkplekken. Het infosheet geeft voorbeelden van initiatieven en bedrijfspraktijken die gericht zijn op de preventie van risico’s in verband met aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij deze groepen werknemers.

Downloaden in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |