Integratie van veiligheid en gezondheid op het werk in de beoordeling van cyberbeveiligingsrisico’s

Keywords:
Bij de beoordeling van de gevolgen van een cyberaanval wordt aan aspecten van lichamelijke en geestelijke gezondheid van werknemers, zoals letsels en psychosociale problemen, onvoldoende aandacht besteed. Dat komt omdat dat wordt gezien als een externe bedreiging, terwijl gezondheid en veiligheid intern worden geregeld. Ter beheersing van cyberaanvallen moeten organisaties veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) opnemen in de risicobeoordeling van cyberbeveiliging.
In deze discussienota worden de risico’s voor VGW in verband met cyberdreigingen onderzocht en wordt een holistische benadering van cyberbeveiliging gepresenteerd. Zo is bewustmaking van alle belanghebbenden, van professionals op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk tot IT-beveiligingsmanagers, van cruciaal belang voor de bestrijding van cybercriminaliteit.
Downloadenin: el | en | es | pl | pt |