Hoogtepunten

Back to highlights

Geavanceerde robotica en automatisering: wat zijn de uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk?

Image

Photo created by rawpixel.com for freepik

De automatisering van fysieke werkzaamheden via robots, cobots en artificiële intelligentie (AI) heeft gevolgen voor werkplekken in tal van sectoren. In deze nieuwe reeks publicaties van het agentschap worden diverse aspecten van geavanceerde robotica en automatisering met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk belicht.

In het hoofdverslag worden de verschillende soorten taken beschreven die door geavanceerde robots worden uitgevoerd en worden zowel mogelijkheden als uitdagingen en risico’s in termen van psychosociale en organisatorische gevolgen voor werknemers en de werkplek onderzocht. Ook gaat het verslag in op veiligheidsnormen en op het belang van de juiste risicobeoordeling en de nodige opleiding van eindgebruikers.

Lees het verslag en de samenvatting Geavanceerde robotica en automatisering: Gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Drie beleidsnota’s over geavanceerde robotica en automatisering bieden inzicht in de gevolgen voor werknemers, risico's en kansen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en belangrijke overwegingen met betrekking tot interactie met de mens en vertrouwen.

Raadpleeg andere publicaties over geavanceerde robotica en artificiële intelligentie

Informatie over het seminar over op AI gebaseerde systemen en geavanceerde robotica: een Europese workshop, die in september 2021 werd gehouden

Meer over het project digitalisering van werk