Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2022 viert ’s werelds grootste campagne over veiligheid en gezondheid op het werk

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 14/11/2022 - 12:00

Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2022 viert ’s werelds grootste campagne over veiligheid en gezondheid op het werk

Vandaag geeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het startschot voor de Topbijeenkomst “Een gezonde werkplek” 2022. Deze conferentie is bedoeld om de kennis en ervaring die de afgelopen twee jaar zijn opgedaan in het kader van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” onder de aandacht te brengen. 

De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA heeft ertoe bijgedragen meer bekendheid te geven aan de wijze waarop werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat – die nog steeds een belangrijk punt van zorg zijn – doeltreffend kunnen worden voorkomen. Ik prijs de campagnepartners voor hun inzet en kijk uit naar een levendige gedachtewisseling tijdens de topbijeenkomst over hoe we meer kunnen doen om de gezondheid van werknemers te beschermen.

Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten.

Toonaangevende Europese deskundigen en besluitvormers komen op 14 en 15 november in Bilbao bijeen om de belangrijkste resultaten van de campagne te evalueren en om inzichten uit te wisselen over toekomstige strategieën om werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat (aandoeningen aan spieren, gewrichten en pezen) doeltreffend te voorkomen.

Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, benadrukt de resultaten van de campagne tot nu toe:

“Een van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten is ervoor te zorgen dat onze werkplek veilig en doelmatig is en de gezondheid van de werknemers in stand houdt. Vorig jaar presenteerde de Commissie het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027, dat tot doel heeft veranderingen te beheren, de preventie te verbeteren en de paraatheid te vergroten. De campagne ‘Gezond werk: verlicht de last!’ van EU-OSHA heeft ertoe bijgedragen meer bekendheid te geven aan de wijze waarop werkgerelateerde aandoeningen aan het bewegingsapparaat – die nog steeds een belangrijk punt van zorg zijn – doeltreffend kunnen worden voorkomen. Ik prijs de campagnepartners voor hun inzet en kijk uit naar een levendige gedachtewisseling tijdens de topbijeenkomst over hoe we meer kunnen doen om de gezondheid van werknemers te beschermen.”  

De omvang van het probleem wordt toegelicht door William Cockburn, uitvoerend directeur ad interim van EU-OSHA:

“Aandoeningen aan het bewegingsapparaat zijn te voorkomen, maar ze zijn nog steeds het meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Zowel fysieke als psychosociale risicofactoren (zoals buitensporige werkbelasting) dragen bij tot het ontstaan of verergeren van deze aandoeningen. De situatie is ongetwijfeld verslechterd door veranderingen in de werkomgeving, meest recent onder invloed van de COVID-19-pandemie. Onze recente ‘vinger aan de pols’-enquête bevestigt dat 30 % van de werknemers last heeft van bot-, gewrichts- of spieraandoeningen of -pijn, 27 % van stress, depressie of angst, en 37 % van algehele vermoeidheid. Helaas zal deze trend zich waarschijnlijk voortzetten op de werkplek na de pandemie. We moeten ons blijven inspannen om deze cijfers omlaag te brengen!”

Tijdens de openingszitting nemen verschillende sprekers op hoog niveau het woord om te bespreken hoe de lasten voor werknemers in de hele EU kunnen worden verlicht:  

  • Nicolas Schmit, Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten,
  • Yolanda Díaz Pérez, tweede vicevoorzitter en minister van Arbeid en Sociale Economie, Spaanse regering,
  • Idoia Mendia Cueva, tweede vicevoorzitter en minister van Arbeid en Werkgelegenheid, Baskische regering, en
  • Dragoş Pîslaru, voorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, Europees Parlement.

Kateřina Štěpánková, viceminister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken, vertegenwoordiger van het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de EU, neemt deel aan het gesprek via een videoverklaring.

Onderzoekers en vertegenwoordigers van nationale en Europese autoriteiten delen hun standpunten in drie parallelle sessies: uitdagingen en innovatieve oplossingen voor inspecties van aandoeningen aan het bewegingsapparaat in bedrijven; effectieve ondersteuning voor chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat; en het verband tussen aandoeningen aan het bewegingsapparaat en psychosociale risico’s.

En daar houdt de discussie niet op, want de topbijeenkomst belooft nog meer interessante inzichten over VGW in de nieuwe werkwereld aan de hand van een toespraak over “Algoritmen veilig maken voor werknemers”, gevolgd door een paneldiscussie over dit onderwerp.

Een van de hoogtepunten van de topbijeenkomst is de uitreiking van de awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, waarmee de acht bekroonde en acht geprezen organisaties voor hun innovatieve preventiemaatregelen tegen aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de schijnwerpers worden gezet.

Tijdens het evenement worden ook de VGW-awards van het EEN voor 2022 uitgereikt. Via dit Awards-programma werken EU-OSHA en het Enterprise Europe Network (EEN) samen om kleine en middelgrote ondernemingen meer bewust te maken van het belang van VGW.

Wij nodigen iedereen die belangstelling heeft voor VGW en aandoeningen aan het bewegingsapparaat uit om de topbijeenkomst in livestream te volgen. Aarzel niet om ons op Twitter te volgen via de hashtags #EUOSHAsummit en #EUhealthyworkplaces.

Tot slot blikt EU-OSHA ook vooruit naar de volgende editie van de campagne “Een gezonde werkplek” 2023-2025: “Veilig en gezond werken in het digitale tijdperk” die in oktober 2023 van start gaat.

Links:

Notes to editor:

Campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022

De campagne voor een gezonde werkplek 2020-2022, met als titel “Gezond werk: verlicht de last!”, heeft tot doel de aandacht te vestigen op werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA’s) en informatie te verspreiden over hoe zij kunnen worden voorkomen en beheerst. De campagne wordt op nationaal niveau gecoördineerd door de focal points van EU-OSHA en ondersteund door de officiële campagne- en mediapartners en door het Enterprise Europe Network. De campagne heeft zes hoofddoelen:

  • meer bekendheid geven aan het belang van preventie van SSA’s door het verstrekken van feiten en cijfers over blootstelling aan de risico’s op deze aandoeningen en de gevolgen daarvan voor werknemers, ondernemingen en de samenleving;
  • bevorderen van risicoanalyses en proactieve beheersing van SSA’s door beschikbaarstelling van passende tools, informatie, audiovisueel materiaal en andere hulpmiddelen;
  • laten zien dat SSA’s iedereen kunnen treffen, maar dat zij ook met succes kunnen worden aangepakt;
  • vergroten van kennis over nieuwe en opkomende risicofactoren voor SSA’s;
  • meer bekendheid geven aan het belang van de ondersteuning van werknemers met chronische SSA’s met het oog op hun re-integratie en behoud op de werkplek, en laten zien hoe dit kan worden bereikt;
  • stimuleren van effectieve samenwerking tussen verschillende partijen door hen samen te brengen en de uitwisseling van informatie en goede praktijken te bevorderen.