Ce Summary

Hvad kommer den cirkulære økonomi til at betyde for arbejdsmiljøet?

Keywords:

Udviklingen af en cirkulær økonomi er afgørende for Kommissionens målsætning om at gøre Europa klimaneutralt inden 2050.

Med denne fremsynsbriefing stilles der skarpt på den virkning, som gennemførelsen af en cirkulær økonomi vil have på arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet, ved hjælp af fire fremtidsscenarier.

Hvert scenarie illustrerer følgerne af forskellige politiske beslutninger truffet i løbet af det næste årti. Sammen viser de, i hvor høj grad udfordringerne for arbejdsmiljøet kan veksle i de kommende år.

Briefingen har til formål at tilskynde til dialog og overvejelser blandt de berørte parter og at bidrage til en kvalificeret beslutningstagning her og nu.

Download in: cs | da | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |