Det Forenede Kongerige: Gratis webbaseret værktøj til udvælgelse af de bedste foranstaltninger til at beskytte arbejdstagere mod farlig svejserøg

Keywords:
Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Hædret organisation 

Svejsning hører til de mest udbredte opgaver i fremstillingssektoren og udsætter hundredtusindvis af arbejdstagere for lungeproblemer forårsaget af den farlige røg, der frembringes.

For at sætte øget fokus på problemerne og hjælpe arbejdstagere og deres overordnede med at fastlægge og gennemføre passende kontrolforanstaltninger har British Occupational Hygiene Society i samarbejde med flere andre indflydelsesrige organisationer udviklet det webbaserede Welding Fume Control Selector Tool efter en spørgeundersøgelse blandt potentielle brugere.

Værktøjet er gratis, brugervenligt og offentligt tilgængeligt og genererer skræddersyet vejledning i, hvordan man bedst kan styre risiciene ved en given svejsning i løbet af minutter. Det er en del af informationspakken "Breathe Freely in Manufacturing" og kan anvendes af arbejdsgivere og arbejdstagere.

Download in: en | is | ro |