Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 3)
20/11/2019 Type: Rapporter 15 sider

Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER 3)

Keywords:ESENER, Microenterprises, Stress og psykosociale risici

Rapporten indeholder den første analyse af de vigtigste resultater og konklusioner i tredje udgave af EU-OSHA's ESENER-undersøgelse, der blev gennemført i 2019. Mere end 45 000 virksomheder i 33 lande blev spurgt om deres aktuelle håndtering af arbejdsmiljø, herunder de primære drivkræfter bag og hindringer for effektiv ledelse og medarbejderdeltagelse.

Undersøgelsen fokuserer navnlig på håndteringen af psykosociale risici, f.eks. arbejdsrelateret stress og chikane, og omfatter ligeledes spørgsmål om digitalisering. Med den helhedsorienterede tilgang til den nuværende arbejdsmiljøpraksis i Europa skal undersøgelsesresultaterne hjælpe med at levere input til nye arbejdsmiljøpolitikker og sikre, at risiciene på arbejdspladserne i Europa håndteres mere effektivt.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne