Sammendrag – Årsrapport 2018: et år med samarbejde, engagement og kampagneaktiviteter

Keywords:

Rapporten skitserer, hvordan EU-OSHA forfulgte sit mål om at opnå sikrere og sundere arbejdspladser i Europa i 2018.

Væsentlige milepæle omfatter iværksættelsen af kampagnen for 2018-19, "Sikre og sunde arbejdspladser har styr på kemien", og offentliggørelsen af resultaterne af vigtige stykker arbejde såsom projektet om arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder og fremsynsprojektet om nye risici og risici i fremvækst som følge af digitaliseringen.

I løbet af året organiserede EU-OSHA arrangementer og oplysningsaktiviteter, styrkede sit forhold til sit omfattende netværk af partnere og offentliggjorde et væld af oplysninger og redskaber.

Download in: en