Indvirkning på beslutningsprocessen gennem fremsynsundersøgelser
14/12/2015 Type: Rapporter 40 sider

Indvirkning på beslutningsprocessen gennem fremsynsundersøgelser

Keywords:Emerging risks

Denne rapport indeholder resultaterne af et projekt vedrørende de væsentligste faktorer for effektiv omsætning af resultater fra fremsynsundersøgelser i udformningen af politikker. Projektet, der blev udført for EU-OSHA af det uafhængige videncenter Institute for Employment Studies, omfattede en litteraturgennemgang og interview med forskere og eksperter. I omrids redegøres der for fremsynsundersøgelsers kvalitative indvirkning og for de væsentligste identificerede faktorer for vellykket indvirkning på beslutningsprocessen.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne