Indvirkning på beslutningsprocessen gennem fremsynsundersøgelser

Keywords:

Denne rapport indeholder resultaterne af et projekt vedrørende de væsentligste faktorer for effektiv omsætning af resultater fra fremsynsundersøgelser i udformningen af politikker. Projektet, der blev udført for EU-OSHA af det uafhængige videncenter Institute for Employment Studies, omfattede en litteraturgennemgang og interview med forskere og eksperter. I omrids redegøres der for fremsynsundersøgelsers kvalitative indvirkning og for de væsentligste identificerede faktorer for vellykket indvirkning på beslutningsprocessen.

Download in: en

Yderligere publikationer om dette emne