Intelligente digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: muligheder og udfordringer

Keywords:

De nye digitale teknologier til arbejdsmiljøovervågning ændrer arbejdspladserne. Intelligente arbejdsmiljøovervågningssystemer kan identificere og måle data på en mere systematisk og generelt bedre måde end de traditionelle metoder. Ud over at reducere arbejdstagernes eksponering for risici kan de også minimere følgevirkningerne af ulykker og bedre undersøge og indberette dem.

De nationale politikker kan supplere EU's indsats for behørigt at informere og uddanne ledere og arbejdstagere i de nye systemer og deres ydeevne, og de kan hjælpe SMV'erne med at få adgang til og indføre digital arbejdsmiljøovervågning og dermed få større fordel af de digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer og minimere de potentielle ulemper ved brugen af dem.

Download in: en