Intelligente digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: typer, roller og mål

Keywords:

Udviklingen og den stigende tilgængelighed af digitale værktøjer og teknologier har ført til, at der er kommet nye digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer på banen. De kan endvidere forebygge arbejdstagernes eksponering for risici ved at levere omfattende og nøjagtige data, som ikke indhentes via traditionelle arbejdsmiljøovervågningsmetoder.

Dette policynotat fremhæver betydningen af, at der er fastlagt en klar definition af digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer. Desuden diskuteres fordelene og de potentielle udfordringer ved systemerne for både arbejdsgivere og arbejdstagere, og det understreges, hvor vigtigt det er, at arbejdsstyrken deltager i den endelige beslutning og implementeringen af systemerne.  

Download in: bg | cs | el | en | es | fr | it | pl | ro |

Yderligere publikationer om dette emne