Intelligente digitale arbejdsmiljøovervågningssystemer: optimering af udbredelsen

Keywords:

Nye teknologier som f.eks. kunstig intelligens, maskinlæring, wearables og big data-applikationer og deres stigende udbredelse på arbejdspladserne ændrer arbejdsmiljøovervågningslandskabet. 

De nye arbejdsmiljøovervågningssystemers overordnede succes forudsætter effektiv formidling af tilgængelig forskning og data, en vedvarende standardiseringsindsats i hele EU og inkluderende implementeringsprocesser. Arbejdstagernes privatliv og databeskyttelse er nøgleprioriteter i de bredere drøftelser om arbejdsmiljøsikkerhed på nationalt plan og EU-plan. 

Download in: en