Psychosocial risks in the health and social care sector

Psykosociale risici i social- og sundhedssektoren

Keywords:

Blandt de største udfordringer i social- og sundhedssektoren er den aldrende befolkning i Europa, som fører til øget efterspørgsel og en aldrende arbejdsstyrke. I dette dokument gennemgås de psykosociale risikofaktorer, der påvirker sundheden og trivslen blandt arbejdstagerne i denne sektor.

Der ses på, hvilke risikostyringsstrategier der er gennemført i social- og sundhedsorganisationer, og fremhæves vellykkede praksisser, såsom deltagerorienterede aktiviteter og initiativer, der skal gøre arbejdstagerne mere robuste. Det understreges også, hvor vigtigt det er at håndtere de organisatoriske kilder til disse risici.

Download in: en