Eksponering for psykosociale risici og indvirkning på den mentale sundhed hos europæiske arbejdstagere med lav socioøkonomisk status

Keywords:

Det omskiftelige arbejdsmarked fører til en stigning i antallet af psykiske stressfaktorer. Denne gennemgang ser på psykosociale risici og den negative indvirkning på den mentale sundhed hos europæiske arbejdstagere med lav socioøkonomisk status. Covid-19-pandemien og digitaliseringen fremhæves heri som eksterne tendenser, der har haft stor indflydelse på forekomsten af psykosociale risici og den mentale sundhed på arbejdspladsen for netop denne specifikke gruppe af ansatte. 

Gennemgangen giver 10 eksempler på god praksis fra virksomheder og interessenter, som begrænser omfanget af negative konsekvenser for den mentale sundhed hos europæiske arbejdstagere med lav socioøkonomisk status. Resultaterne af gennemgangen bidrager med data til fremtidige forskningsretninger og foreslår politiske anbefalinger, der skal sikre bedre håndtering og forebyggelse af psykosociale risici hos europæiske arbejdstagere med lav socioøkonomisk status.

Download in: en