Forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i en mangfoldig arbejdsstyrke: risikofaktorer for kvinder, indvandrere og LGBTI-arbejdstagere

Keywords:
Denne rapport undersøger forekomsten af muskel- og skeletbesvær samt de hermed forbundne fysiske, psykosociale, individuelle og organisatoriske risikofaktorer hos tre specifikke grupper af arbejdstagere: kvinder, indvandrere og LGBTI-personer. Den diskuterer, hvorfor arbejdstagerne i disse grupper oftere udsættes for risikofaktorer, der relaterer til muskel- og skeletbesvær, og rapporterer en højere forekomst af sundhedsproblemer, herunder muskel- og skeletbesvær, end andre arbejdstagere.
Feltarbejde med bl.a. interviews med eksperter, fokusgrupper af arbejdstagere og dybgående analyser af casestudier understøtter og supplerer det nuværende dokumentationsgrundlag og funderer det yderligere.
Endelig foreslår den anbefalinger til politikker til håndtering af sundhedsrisici og forebygge muskel- og skeletbesvær i hver af de tre grupper.
Download in: en