Nederlandene: Begrænsning af eksponeringen for skadeligt støv inden for jordbrugssektoren

Keywords:
Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Prisbelønnet organisation 

Beskæftigede i landbruget kan blive udsat for skadeligt støv af krystallinsk silikat fra jord, hvilket er en sundhedsrisiko.

Den lille nederlandske landbrugsvirksomhed Mansholt BV har gennem samarbejde med det sektorspecifikke sundhedsorgan Stigas tacklet støveksponering under kartoffelsortering ved hjælp af en række kollektive tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at minimere støvet. Udstyr og processer er blevet ændret gradvist for at sprede omkostningerne over tid, der er indkøbt en støvsuger og en elektrisk gaffeltruck for at eliminere eksponeringen for dieseludstødning i lokalerne, og arbejdstagerne er aktivt blevet inddraget i at finde og gennemføre løsninger.

Mansholt BV's tilgang er et godt eksempel på, hvordan en lille virksomhed med begrænsede ressourcer kan foretage reelle forbedringer af arbejdstageres sikkerhed og sundhed.

Download in: en | is | nl |