Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2014-2015

Keywords:

Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet var arrangeret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) som led i kampagnen "Gode arbejdspladser tager hånd om stress" for 2014-2015. Prisuddelingen for 2014-2015 havde til formål at fremhæve de bedste eksempler på virksomheder eller organisationer, der aktivt håndterer stress og psykosociale risici på arbejdspladsen. Med prisuddelingen anerkendes fremragende og innovative bidrag og et stærkt engagement fra ledelsens side samt en deltagelsesbaseret tilgang til risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. For EU-OSHA er konkurrencen en anledning til at fremme bedste praksis-løsninger på arbejdspladsen og formidle information om god praksis i hele Europa.

Download in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |